Podpor Občianske Združenie POLE

Prinášame osvetu a reflexiu vo vzťahu k spoločnosti. Zároveň organizujeme podujatia, prednáškové cykly a vydávame publikácie.

Venujeme sa najmä osvete a reflexii k sociálnym, ekonomickým, ekologickým a kultúrnym témam. Naším hlavným výstupom sú pravidelné príspevky na našej webovej stránke, ktoré vychádzajú každý pracovný deň už štvrtý rok. Okrem týchto aktivít spolupracujeme na organizovaní podujatí, konferencií a prednáškových cyklov (napr. Socioskop na pôde UPJŠ v Košiciach), či vydavateľskej činnosti. Naším cieľom je prispieť k vytváraniu lepšieho sveta okolo nás a poukazovaním na dôležité témy, ktorú sú jeho súčasťou.

Jednorazovo
Mesačne
5€
10€
20€
30€
5€
10€
15€
20€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.